Завдання 3 BL

Задача 1.

ООО “Андреа Камілері” (Покупець) і ООО “Філіп Рот” (Постачальник) уклали договір поставки залізобетонних конструкцій. Яких-небудь санкцій за невиконання (неналежне виконання) сторонами своїх зобов’язань договір поставки не містив. Яку відповідальність і на підставі якої норми закону понесе Покупець у випадку затримки оплати товару?

Задача 2.

ТОВ “Чорний кіт” і ТОВ “Червоний півень” уклали попередній договір, у якому визначили, що основний договір вони укладуть протягом дев’яти місяців із дня укладання попереднього. Погоджуючи зміст попереднього договору, сторони обговорили, але не відбили в тексті угоди ряд умов, по яких не знайшли єдиного безперечного варіанта і вирішили остаточно домовитися при укладанні основного договору. Через півроку сторони вирішили продовжити роботу з оформлення договору, але укладання основного договору затягувалося. За місяць до закінчення терміну дії попереднього договору ТОВ ” Чорний кіт” звернулося до господарського суду з позовом до ТОВ “Червоний півень” про спонукання до укладання основного договору.

1. Дайте визначення попереднього й основного договорів і вкажіть, про що повинні домовитися сторони відносин при укладанні попереднього договору.

2. Визначте характер і правові наслідки дій учасників наведеної ситуації по укладанню попереднього договору.

3. Дайте відповідь, чи маються правові підстави для спонукання до укладання основного договору в наведеній ситуації.

Письмове завдання

Надайте характеристику співвідношення наступних способів забезпечення виконання зобов’язань:

  1. Неустойка – Застава;
  2. Порука – Гарантія;
  3. Завдаток – Аванс.
Share