Categories
Мачуська І.Б.

Звернення Мачуської І.Б. до студентcької академічної ради Юридичного інституту КНЕУ

Голові студентської академічної ради

Юридичного інституту

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

Мачуської Ірини Борисівни, к.ю.н.

доцента кафедри цивільного та трудового права,

засіб зв’язку: i.machuska@ukr.net

ЗВЕРЕНННЯ

14.04.2020 р. студентською академічною радою Юридичного інституту КНЕУ було проведено опитування серед студентів на тему «Дистанційне навчання в Юридичному інституті».

Результати опитування станом на 13:00 16.04.2020 р. були поширені в мережі інтернет у вигляді pdf файлу (файл у додатку).

Результати опитування (питання №16 стосовно викладачів з кафедри міжнародного та європейського права) містять недостовірну інформацію стосовно мене, яка має характер фактичного твердження, а саме: «Мачуська І.Б. Нереально зв’язатись з викладачем. Матеріал вона не пояснює. Модуль зробила на 6 хвилин ( загрузити завдання, видалити не свій варіант, виконати тести, перекинути старості) + 9 хвилин аби староста це все згрупувала і переслала. Інші викладачі робили модулі в Гугл формах, що для студентів було дуже зручно. Виконати модуль Мачуської за 6 хвилин через телефон було практично нереально. Не у всіх студентів є ноутбуки.».

Вважаю вищевказану інформацію такою, що не відповідає дійсності і принижує мою професійну честь і гідність з таких підстав:

1. Я не працюю і ніколи не працювала на кафедрі міжнародного та європейського права.

2. Твердження про неможливість зв’язатись зі мною є неправдивим і не відповідає дійсності. Моя комунікація із студентами відбувається за допомогою телеграм каналу і моєї електронної пошти. Ці засоби комунікації доводяться студентам перед початком занять з дисципліни. Крім того, я працюю у тісному контакті із старостами студентських груп.

3. Інформація стосовно не пояснення мною матеріалу також є неправдивою. З кожної теми студенти отримують лекцію у електронному вигляді, мої презентації по темі і завдання.

4. Стосовно проведення мною модулю у короткий термін («Виконати модуль Мачуської за 6 хвилин через телефон було практично нереально»), повідомляю, що на даний момент мною модуль не проводився взагалі, так як з моєї дисципліни передбачений один модуль у кінці семестру.

Таким чином, інформація стосовно мене оприлюднена у матеріалах опитування є повністю неправдивою і недостовірною і принижує мою професійну честь і гідність.

Прошу спростувати вищевказану недостовірну і неправдиву інформацію щодо моєї особи у такий самий спосіб, у який ця інформація була поширена, з урахуванням максимальної ефективності спростування та за умови, що таке спростування охопить максимальну кількість осіб, що сприйняли попередньо поширену інформацію.

Про результати розгляду мого звернення прошу повідомити мене на електронну адресу: i.machuska@ukr.net

Додаток: 1. Результати опитування на тему «Дистанційне навчання в Юридичному інституті» у форматі PDF.

17.04.2020 І.Б. Мачуська

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.